Yesterday ()

function Yesterday: TDateTime;
Опис

Функція Yesterday повертає вчорашню дату в місцевому часовому поясі. Оскільки повертається значення – тип TDateTime, компонент часу встановлено на нуль.


Приклад
begin
ShowMessage ('Вчора =' + DateToStr(Yesterday));
ShowMessage ('Сьогодні =' + DateToStr (Date));
ShowMessage ('Завтра =' + DateToStr(tomorrow));
ShowMessage ('Завтрашнє час =' + TimeToStr(Yesterday));
end;