TPageControl

TPageControl Контейнер для об'єктів TTabSheet, що представляють сторінки блокнота.

 

Назва

Тип

Опис

Pages[Index]

TTabSheet

Сторінка блокнота (див. нижче).

PageCount

Integer

Кількість сторінок у блокноті.

ActivePage

TTabSheet

Активна сторінка.

TabPosition

TTabPosition

Розташування закладок: tpTop – зверху, tpBottom – знизу, tpLeft – ліворуч, tpRight – праворуч.

MultiLine

Boolean

Можливість розташування закладок у кілька рядів.

TabIndex

Integer

Номер активної сторінки.

 

Властивості класу TTabSheet:

 

Назва

Тип

Опис

PageIndex

Integer

Розташування сторінки в блокноті.

TabVisible

Boolean

Видимість сторінки.

Події

Основна подія - OnChange, що настає при переході до нової сторінки