TBitBtn

TBitBtn Компонент являє собою кнопку, на поверхні якої може знаходитись малюнок. Установка властивості Kind компонента приписує кнопці одну зі стандартних операцій, таких, як OK, Cancel, Help, Close і т.д., що означає, що кнопка буде мати стандартний вигляд і при її натисканні буде виконана відповідна дія.

 

Назва

Тип

Опис

Glyph

TBitMap

Малюнок, що з'явиться на поверхні кнопки.

Kind

TBitBtnKind

Тип кнопки: bkCustom, bkOK, bkCancel, bkHelp, bkYes, bkNo, bkClose, bkAbort, bkRetry, bkIgnore, bkAll.

Layout

TButtonLayout

Розташування малюнка: blGlyphLeft – ліворуч від заголовка, blGlyphRight – праворуч від заголовка, blGlyphTop – зверху, blGlyphBottom – знизу.

Події

Обробляються ті ж події, що й у кнопки ТВutton.