TMaskEdit

TMaskEdit Компонент призначений для вводу й редагування тексту відповідно до шаблона.

 

Назва

Тип

Опис

EditMask

String

Шаблон.

Шаблон складається із трьох частин, розділених крапкою з комою. Перша частина являє собою маску вводу, кожний символ якої визначає, що можна ввести на цьому місці. Слово "повинен" означає, що в дану позицію неодмінно потрібно внести відповідний символ, а слово "може" означає, що в дану позицію зазначений символ або вноситься, або ні:

 

Символи маски

Символ

Опис

L

Повинна бути буква.

l

Може бути буква.

A

Повинна бути цифра або буква.

a

Може бути цифра або буква.

C

Повинен бути будь-який символ ASCII.

c

Може бути будь-який символ ASCII.

0

Повинна бути будь-яка цифра.

9

Може бути будь-яка цифра.

#

Може бути будь-яка цифра або знаки "+", "–".

Друга частина шаблона визначає, чи варто зберігати розділові символи в зазначеному в масці виді. "1" означає, що символи зберігаються, "0" – не зберігаються.

Третя частина шаблона містить символ, що буде перебувати в порожніх позиціях уведення, звичайно використовують символ підкреслення або пробіл.

Події

Обробляються ті ж події, що й у редактора ТЕdit.