Shape

Shape. Компонент являє собою різні геометричні фігури, відповідним чином заштриховані.

 

Назва

Тип

Опис

Shape

TshapeType

Форма. Може приймати такі значення:

stRectangle – прямокутник

stRoundRect – прямокутник із заокругленими кутами

stEllipse – еліпс

stSquare – квадрат

stRoundSquare – квадрат із заокругленими кутами

stCircle – коло

Brush

TBrush

Кисть. Визначає тип заливки (має ряд підвластивостей).

Pen

TPen

Перо – визначає стиль ліній.

 

 

Приклади компоненту Shape