Dec()

 

Виклик функції

Призначення функції (процедури)

Тип

аргументу

Тип результату

Dec(x)

процедура декремента (зменшує на одиницю)

порядковий тип

як у аргумента