Основні процедури та функції при роботі з цілочисельними типами

Серед основних процедур та функій при роботі з цілочисельними типами є:

  • Dec(I) - зменшує І на 1;
  • Dec(I,N) - зменшує І на N;
  • Іпс(І) -збільшує І на 1;
  • Inc(I,N) -збільшує І на N;
  • Odd(X) - повертає значення true, якщо значення X - парне, false, якщо х- непарне;
  • Random - генерує випадкове число із проміжку 0 < X < 1;
  • Random(Range) - генерує випадкове число із промп 0 < х < Range;
  • RandomRange( AFrom, АТо) - генерує випадкове число з проміжку AFrom < х < АТо;