Copy()

 

Copy(s; index, count: integer): string

Повертає підрядок або сегмент динамічного масиву, що містить Count символів або елементів масиву, починаючи з позиції s[indeх]. Якщо значення index більше за довжину рядка, повертається порожній рядок. Якщо значення count перевищує кількість символів, що залишилися, то копіюються всі символи до кінця рядка.