Delete()

 

Delete(var s: string; index,

count: integer)

Знищує підрядок довжиною count символів із стрічки 5, починаючи з s[indexj.