Str()

 

Str(x f: width [: decimals ]]; var S)

Перетворює числове значення х в рядок S.