Pos()

 

Pos(Substr: string; S: string): Integer

Повертає позицію (індекс) першого входження Substr в S, якщо Substr немає в S, то повертається 0.