Функції перетворення типів

 

Функція

Значення

1

Round(n)

Округлення дробового числа до найближчого цілого

2

Тrипс(п)

Перетворення дісного числа в ціле (відкидання дробової частини числа)

3

IntToStr(n)

Перетворює ціле в рядок

4

FloatToStr(n)

Перетворює дійсне в рядок

5

FloatToStrf(n, Format, Precisionl,Digits)

Перетворює дійсне в рядок в форматному вигляді, використовуючи заданий формат Format (можливі значення формату ffGeneral, ffExponent, ffFixed, ffNumber, ffCurrancy), задану точність Precisionl та число розрядів Digits

6

CurrToStr(n)

Перетворює значення типу Currancy в рядок

7

IntToHex(n,Digits)

Перетворює ціле у рядок, що має принаймні Digits шістнадцяткових цифр

8

StrToCurr(s)

Перетворює рядок символів у число типу Currancy

9

StrToInt(s)

Перетворює рядок в ціле

10

StrToFloat(s)

Перетворює рядок в дійсне

11

StrToIntDef(s; Default)

Перетворює рядок s в ціле число. Якщо рядок не є допустимим цілим, то повертається значення по замовчуванню Default.