Сообщение об ошибке

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции menu_set_active_trail() (строка 2405 в файле /home/kpaco123/e-helper/includes/menu.inc).

TForm

Властивості класу TForm (властивості помічені * можуть використовуватися в інших стандартних компонентах Delphi 7 наприклад Button, Label)

Властивість

Призначення

Active

Містить значення True, якщо форма активна

ActiveControl

Вказує на компонент, що повинен бути активним за

замовчуванням.

Align*

Вирівнювання компонента. Будь-який компонент може бути вирівняний по одній зі сторін батьківського компонента. Компоненти вирівнюються щодо форми, а форма вирівнюється щодо вікна. Цій властивості можна привласнити наступні значення:

alNone

немає вирівнювання.

alBottom

вирівнювання по нижньому краї

alLeft

вирівнювання по лівому краї

аlRight

вирівнювання по правому краї

аlTop

вирівнювання по верхньому краї

AlphaBlend

Властивість форми. Означає, чи має форма прозорість. Якщо ця властивість дорівнює true, то вікно буде прозорим. Ступінь прозорості задається через властивість AlphaBlendValue (можна задавати числове значення ступеня прозорості від 0 до 255. 0 – форма буде абсолютно прозорою. 255 означає повну непрозорість) УВАГА!!! Прозорість працює не у всіх системах.

AutoScroll

Чи буде форма автоматично проводити скролінг, чи ні. Тип властивості - логічний.

AutoSize*

Чи повинні компоненти на формі автоматично коректувати розміри. Тип властивості - логічний

BorderIcons

Властивість визначає, які кнопки повинні бути присутні у вікна. Доступні 4 властивості:

biSystemMenu

показати меню (іконка ліворуч у рядку заголовка вікна) і інші кнопки заголовка вікна.

biMinimize

кнопка мінімізації вікна

biMaximize

кнопка максимізації вікна

biHelp

кнопка допомоги

BorderStyle*

Властивість форми. Відповідає за вид границі вікна. Може приймати наступні значення:

bsSizeable

стандартне вікно, з нормальною границею, що може

змінювати свої розміри.

bsDialog

вікно виглядає у вигляді діалогу.

bsSingle

це вікно з фіксованим розміром і змінювати його мишкою не можна. Змінити розмір можна тільки кнопкою Maximize.

bsSizeToolWin

вікно з тонкою границею. Особливо це помітно в заголовку вікна.

bsToolWindow

не можна змінювати розміри вікна

bsNone

вікно взагалі без оборки

BorderWidth

Ширина границі вікна

Caption*

Заголовок форми чи підпис на компоненті

Canvas*

Область малювання форми

ClientHeight

Властивість у вигляді цілого числа показує висоту клієнтської області вікна. Це висота без врахування ширини границі й системного меню, тільки робоча область.

ClientWidth

Показує ширину клієнтської області вікна (тільки робоча область)

DropTarget

Містить значення True, якщо форма може працювати як приймач в операціях перетягання

Color*

Колір фону форми (якщо треба використовувати якийсь специфічний колір, то двічі натискають по цьому параметрі, і відкриється стандартне вікно вибору кольорів)

Constraints

Максимальні значення розмірів вікна

MaxHeight/MinHeight

Максимальна висота вікна/ мінімальна висота вікна

MaxWidth / MinWidth

Максимальна ширина вікна/ мінімальна ширина вікна

Cursor*

Властивість відповідає за курсор, що буде відображатися при наведенні мишкою на форму/компонентів.

Enabled*

Доступність компонента. Якщо властивість дорівнює true, то користувач може працювати із цим компонентом. Інакше компонент недоступний і відображений сірим кольором

Font*

Шрифт, що використовується при виводі тексту на формі. Якщо двічі натиснути по цьому рядку, то з'явиться стандартне вікно Windows вибору шрифту

FormStyle

Стиль форми (fsStayOnTop Вікно із цим параметром буде перебувати завжди поверх інших)

Floating

Містить значення True, якщо форма може пристиковуватися до інших вікон

Height*

Висота вікна. Тип властивості - ціле число

Hint*

Текст підказки, що буде з'являтися в рядку стану при наведенні мишкою на форму/компонент

HorzScrollBar*

Параметри горизонтальної смуги прокручування

Icon

Іконка, що відображається в заголовку вікна

Left*

Ліва позиція вікна. Тип властивості - ціле число

Key Preview

Містить значення True, якщо форма отримуватиме інформацію про натиснуті клавіші раніше, ніж розташовані на ній об'єкти

Menu

Меню, що використовується в головному вікні

Name*

Ім'я форми/компонента (використовується в коді)

Parent*

«Батько» форми

ParentFont*

Якщо ця властивість дорівнює true, то для виводу тексту буде використовуватися той же шрифт, що й у батьківського об'єкта

PixelsPerlnch

Число пікселів на дюйм. Застосовується для настройки розміру форми залежно від роздільної здатності монітору

Position

Позиція вікна при старті додатка. Доступні наступні варіанти:

poDefault

Windows сам буде вирішувати, де розташувати вікно які будуть його розміри

poDefaultPosOnly

Windows сам буде вирішувати тільки де розташувати вікно, а розміри його будуть такими, які встановлено у властивостях

poDefaultSizeOnly

Windows буде вирішувати тільки якими будуть розміри вікна, а позиція буде така, яку вказано у властивостях

poDesigned

розмір і позиція будуть такими, які вказано у властивостях

poDesktopCenter

вікно буде розташовуватися по центрі робочого столу

poMainFormCenter

вікно буде розташовуватися по центрі основної форми

poOwnerFormCenter

вікно буде розташовуватися по вікна, яке викликало це вікно

poScreenCenter

вікно буде розташовуватися по центрі екрана

ShowHint*

Показує - потрібно чи не потрібно показувати підказки.

Scaled

Містить значення True, якщо розмір форми підганятиметься відповідно до значення властивості Pixelsperlnch

Tag*

Ні на що не впливає. Можна використовувати його у своїх цілях

Тор

Верхня позиція вікна. Тип властивості - ціле число

TransparentColor

Чи є форма або компонент прозорим. На відміну від AlphaBlend, ця прозорість працює завжди. Зате не можна зробити напівпрозорими форми й компоненти

TransparentColorValue

Прозорий колір

VertScrollBar*

Вертикальна смуга прокручування

Visible*

Якщо дорівнює true, то форма/компонент видимі. Інакше форму/компонент не бачимо

Width*

Ширина вікна

WindowState

Стан вікна після запуску. Доступні наступні параметри:

wsNormal

вікно показується в нормальному стані

wsMaximized

вікно показується максимізованим

wsMinimized

вікно показується мінімізованим

 

Надалі, будемо розглядати компоненти палітри і будемо опускати ті властивості які вище були помічені зірочкою. Тобто при описі компоненти будемо описувати тільки специфічні їй властивості.

 

Події, подтримуємі класом TForm

 

 

Подія

Умови генерації

OnActivate

Форма стала активною

OnClose

Форма закривається

OnCloseQuery

Запит на закриття форми

OnCreate

Форма створюється

OnDeactivate

Форма втратила фокус введення

OnDestroy

Форма знищується

OnHelp

Форма отримала запит на видачу довідкової інформації

OnHide

Форма стала невидимою (значення властивості Visible встановлене рівним False)

OnPaint

Форма повинна перемальоватись

OnShortCut

Користувач натиснув комбінацію швидких клавіш, викликається перед її обробкою

OnShow

Форма стала видимою (значення властивості Visible встановлене рівним True)