TComboBox

TComboBox Компонент являє собою список, що розкривається.

 

Назва

Тип

Опис

Items

TStrings

Рядки списку.

ItemIndex

Integer

Номер обраного рядка.

Style

TComboBoxStyle

Стиль: csDropDown – список, що розкривається, і поле вводу, csSimple – поле вводу зі звичайним списком, csDropDownList, - список, що розкривається, без поля вводу.

 

Події

Основними подіями є On Click - вибір елемента списку і onChange зміна тексту в текстовому полі. Причому, подія onCliange має сенс тільки для перших двох стилів. Для інших стилів вона не може виникати, тому що для них заборонене редагування текстового поля.