TMemo

*Memo

Компонент є вікном редагування багаторядкового тексту.

В компоненті Memo формат (шрифт, його атрибути, вирівнювання) однаковий для всього тексту і задається властивістю Font.

 

Назва

Тип

Опис

Lines

TStrings

Містить текст вікна у вигляді списку рядків

ReadOnly

Boolean

Якщо встановлено в true, то текст доступний тільки для читання.

MaxLength

Integer

Визначає максимальну довжину тексту, що вводиться. Якщо MaxLength = 0, то довжина тексту необмежена.

ScrollBars

TScrollStyle

Смуги прокручування:

ssNone - відсутні, ssHorizontal - горизонтальна, ssVertical - вертикальна, ssBoth - обидві.

 

Події

Ті ж самі, що і у Edit.