for

Цикл for найчастіше використовуеться коли наперед відомо кількість ітерацій (повторів), які потрібно виконати. Оператор for має Наступний синтаксис:

      for початкове значення лічильника (i:=1) 
      to кінцеве значення лічильника (20) 
       do
      begin
       .
       .
       .
       Тіло циклу
       .
       .
       .
      end;
      

Наприклад потрібно піднести 2 у 5-ту степінь, цикл підрахунку буде виглядати наступним чином:

      f:=1;
      for i:=1 to 5 do
      begin
       f:=f*2;
      end;
      

Примітка: Якщо потрібно пройти цикл не від меншого значення до більшого а навпаки, тоді використовується Downto замість to.