while

Цикл while (цикл з передумовою) найчастіше використовується коли наперед не відомо кількість ітерацій і цикл має працювати до тих пір поки буде виконуватись початкова умова. Синтаксис оператора while:

      while умова (i<=20) do
      begin
       .
       .
       .
       Тіло циклу
       .
       .
       .
      end;
      

Наприклад потрібно підрахувати кількість брусків довжиною 1,5м. які отримаються із розпилювання колоди довжиною 20м, цикл підрахунку матиме наступний вигляд:

 

      i:=0;{кількість брусків}
      L:=0;{Загальна довжина відпиляний брусків}
      while L<20 do
      begin
       L:=L+1.5;
       i:=i+1;
      end;
      ShowMessage(’Кількість брусків ’,i);