margin-left

Опис CSS властивості margin-left:

Встановлює величину відступу від лівого краю елемента. Відступом є відстань від зовнішнього краю лівої межі поточного елемента до внутрішньої межі його батьківського елементу.

Синтаксис CSS властивості margin-left:

margin-left: значення | auto

Аргументи CSS властивості margin-left:

Величину лівого відступу можна вказувати в пікселях (px), відсотках (%) або інших допустимих для CSS одиницях. Значення може бути як позитивним, так і негативним числом. Аргумент auto вказує, що розмір відступів буде автоматично розрахований браузером.

Значення по замовчуванні CSS властивості margin-left:

0

Наслідування CSS властивості margin-left:

не наслідується

Приклад використання CSS властивості margin-left:

<div style="margin-left: 20%; background: #ccc; padding: 10px"> Текст</div>

Використання CSS властивості margin-left:

всі елементи

Об'єктна модель CSS властивості margin-left:

[window.]document.getElementById("elementID").style.marginLeft

Додаткові відомості про CSS властивість margin-left:

Всі відступи мають проблеми або не підтримуються повністю для вбудованих елементів. У разі параметра margin-left, то він добре підтримується для блокових елементів в Internet Explorer 4 / 5, але в той же час для вбудованих елементів ігнорується повністю. Netscape 4.x працює коректно, поки параметр margin-left не застосовується до плаваючих або вбудованим елементів. Opera 4 має проблеми з правими і лівими відступами для вбудованих елементів.