padding-left

Опис CSS властивості padding-left:

Встановлює значення поля від лівого краю вмісту елемента. Полем називається відстань від внутрішнього краю рамки елемента до уявного прямокутника, що обмежує його вміст.

Синтаксис CSS властивості padding-left:

padding-left: значення | auto

Аргументи CSS властивості padding-left:

Величину лівого поля можна вказувати в пікселях (px), відсотках (%) або інших допустимих для CSS одиницях. Аргумент auto вказує, що розмір поля буде автоматично розрахований браузером.

Значення по замовчуванні CSS властивості padding-left:

0

Наслідування CSS властивості padding-left:

не наслідується

Приклад використання CSS властивості padding-left:

<div style="background-color: #fc3; border: 2px solid black; padding: 10px; padding-left: 40px"> Текст </div>

Використання CSS властивості padding-left:

всі елементи

Об'єктна модель CSS властивості padding-left:

[window.]document.getElementById("elementID").style.paddingLeft

Додаткові відомості про CSS властивість padding-left:

Всі поля мають проблеми або не підтримуються повністю для вбудованих елементів. У разі параметра padding-bottom, то він добре підтримується для блокових елементів в Internet Explorer 4 / 5, але в той же час для вбудованих елементів ігнорується повністю. Netscape 4.x працює коректно, поки параметр padding-bottom не застосовується до плаваючих або вбудованим елементів.