padding-right

Опис CSS властивості padding-right:

Встановлює значення поля від правого краю вмісту елемента. Полем називається відстань від внутрішнього краю рамки елемента до уявного прямокутника, що обмежує його вміст.

Синтаксис CSS властивості padding-right:

padding-right: значення | auto

Аргументи CSS властивості padding-right:

Величину правого поля можна вказувати в пікселях (px), відсотках (%) або інших допустимих для CSS одиницях. Аргумент auto вказує, що розмір поля буде автоматично розрахований браузером.

Значення по замовчуванні CSS властивості padding-right:

0

Наслідування CSS властивості padding-right:

не наслідується

Приклад використання CSS властивості padding-right:

<div style="background-color: #fc3; border: 2px solid black; padding: 10px; padding-right: 40px"> Текст </div>

Використання CSS властивості padding-right:

всі елементи

Об'єктна модель CSS властивості padding-right:

[window.]document.getElementById("elementID").style.paddingRight

Додаткові відомості про CSS властивість padding-right:

Всі поля мають проблеми або не підтримуються повністю для вбудованих елементів. У разі параметра padding-bottom, то він добре підтримується для блокових елементів в Internet Explorer 4 / 5, але в той же час для вбудованих елементів ігнорується повністю. Netscape 4.x працює коректно, поки параметр padding-bottom не застосовується до плаваючих або вбудованим елементів.