border-left-color

Опис CSS властивості border-left-color:

Параметр дозволяє одночасно встановити товщину, стиль і колір лівої межі елемента. Значення можуть йти в будь-якому порядку, розділяючись пробілом, браузер сам визначить, яке з них відповідає потрібного атрибуту.

Синтаксис CSS властивості border-left-color:

border-left: border-width || border-style || color

Аргументи CSS властивості border-left-color:

Значення border-width визначає товщину рамки. Для управління видом рамки надається вісім значень параметра border-style.

Значення по замовчуванні CSS властивості border-left-color:

немає

Наслідування CSS властивості border-left-color:

не наслідується

Приклад використання CSS властивості border-left-color:

P { border-left: 1px solid #bd0ef6 }

Використання CSS властивості border-left-color:

всі елементи

Об'єктна модель CSS властивості border-left-color:

[window.]document.getElementById("elementID").style.borderLeft

Додаткові відомості про CSS властивість border-left-color:

Internet Explorer 4 / 5 не застосовує рамку до вбудованих елементів.