border-top

Опис CSS властивості border-top:

Параметр дозволяє одночасно встановити товщину, стиль і колір кордону зверху елемента. Значення можуть йти в будь-якому порядку, розділяючись пробілом, браузер сам визначить, яке з них відповідає потрібного атрибуту.

Синтаксис CSS властивості border-top:

border-top: border-width || border-style || color

Аргументи CSS властивості border-top:

Значення border-width визначає товщину рамки. Для управління видом рамки надається вісім значень параметра border-style.

Значення по замовчуванні CSS властивості border-top:

немає

Наслідування CSS властивості border-top:

не наслідується

Приклад використання CSS властивості border-top:

<div style="border-top: 2px solid black; background: #fc3; padding: 10px"> текст </div>

Використання CSS властивості border-top:

всі елементи

Об'єктна модель CSS властивості border-top:

[window.]document.getElementById("elementID").style.borderTop

Додаткові відомості про CSS властивість border-top:

Internet Explorer 4 / 5 не застосовує рамку до вбудованих елементів.