border-top-style

Опис CSS властивості border-top-style:

Встановлює стиль кордону верхній частині елементу.

Синтаксис CSS властивості border-top-style:

border-top-style: стиль

Аргументи CSS властивості border-top-style:

Для управління видом рамки надається вісім значень параметра border-style.

Значення по замовчуванні CSS властивості border-top-style:

немає

Наслідування CSS властивості border-top-style:

не наслідується

Приклад використання CSS властивості border-top-style:

P { border-top-style: dotted }

Використання CSS властивості border-top-style:

всі елементи

Об'єктна модель CSS властивості border-top-style:

[window.]document.getElementById("elementID").style.borderTopStyle

Додаткові відомості про CSS властивість border-top-style:

Internet Explorer 4 / 5 правильно працює для блокових елементів, але вбудовані елементи ігнорує повністю.