background-attachment

Опис CSS властивості background-attachment:

Параметр background-attachment встановлює, чи буде прокручуватися фонове зображення разом з вмістом елемента. Зображення може бути зафіксовано і залишатися нерухомим, або переміщатися спільно з документом.

Синтаксис CSS властивості background-attachment:

background-attachment: fixed | scroll

Аргументи CSS властивості background-attachment:

Значення fixed робить фонове зображення елементу нерухомим, scroll - дозволяє переміщатися фону разом з вмістом.

Значення по замовчуванні CSS властивості background-attachment:

scroll

Наслідування CSS властивості background-attachment:

не наслідується

Приклад використання CSS властивості background-attachment:

BODY { background-image: url(images/bg.gif);background-attachment: fixed }

Використання CSS властивості background-attachment:

До всіх елементам

Об'єктна модель CSS властивості background-attachment:

[window.]document.getElementById("elementID").style.backgroundAttachment