background-position

Опис CSS властивості background-position:

Визначає положення лівого верхнього кута фонового зображення, встановленого за допомогою параметра background-image.

Синтаксис CSS властивості background-position:

background-position: [проценты | значение] | [left | center | right] || [top | center | bottom]

Аргументи CSS властивості background-position:

У цього параметра два значення, положення по горизонталі (можливо, - left, center, right) і вертикалі (можливо, - top, center, bottom). Положення можна, також, задавати у відсотках, пікселях або інших одиницях.

Значення по замовчуванні CSS властивості background-position:

0%

Наслідування CSS властивості background-position:

не наслідується

Приклад використання CSS властивості background-position:

BODY { background-image: url(mybg.gif); background-position: right bottom }

Використання CSS властивості background-position:

всі елементи

Об'єктна модель CSS властивості background-position:

[window.]document.getElementById("elementID").style.backgroundPosition