word-wrap

Опис CSS властивості word-wrap:

Властивість word-wrap вказує, переносити чи ні довгі слова, які не поміщаються по ширині в задану область. Дана властивість носить чорновий характер і при валідації документа на CSS 3 видає помилку.

Синтаксис CSS властивості word-wrap:

word-wrap: normal | break-word | inherit

Аргументи CSS властивості word-wrap:

normal Строки не переносятся или переносятся в тех местах, где явно задан перенос (например, с помощью тега
). break-word Перенос строк добавляется автоматически, чтобы слово поместилось в заданную ширину блока. inherit Наследует значение родителя.

Значення по замовчуванні CSS властивості word-wrap:

normal

Наслідування CSS властивості word-wrap:

наслідується

Приклад використання CSS властивості word-wrap:

.class { background: #f0f0f0; width: 230px; padding: 10px; font-size: 1.5em; word-wrap: break-word; }

Використання CSS властивості word-wrap:

всі елементи