writing-mode

Опис CSS властивості writing-mode:

Встановлює напрямок тексту на сторінці. Властивість writing-mode є універсальним і дозволяє одночасно задавати значення властивостей direction і block-progression.

Синтаксис CSS властивості writing-mode:

writing-mode: lr-tb | rl-tb | tb-rl | bt-rl | tb-lr | bt-lr

Аргументи CSS властивості writing-mode:

lr-tb Встановлює напрямок тексту зліва направо. rl-tb Визначає напрямок тексту справа наліво. tb-rl Текст розташовується вертикально і вирівнюється по верхньому і правому краю. bt-rl Текст розташовується вертикально і вирівнюється по нижньому і правому краю. tb-lr Текст розташовується вертикально і вирівнюється по верхньому і лівому краю. bt-lr Текст розташовується вертикально і вирівнюється по нижньому і лівим краєм.

Значення по замовчуванні CSS властивості writing-mode:

немає

Наслідування CSS властивості writing-mode:

наслідується

Приклад використання CSS властивості writing-mode:

<table cellspacing="0"> <tr> <td style="writing-mode: lr-tb">Текст</td> <td style="writing-mode: rl-tb">Текст</td> <td style="writing-mode: tb-rl">Текст</td> <td style="writing-mode: bt-rl">Текст</td> <td style="writing-mode: tb-lr">Текст</td> <td style="writing-mode: bt-lr">Текст</td> </tr> <tr> <td>lr-tb</td> <td>rl-tb</td> <td>tb-rl</td> <td>bt-rl</td> <td>tb-lr</td> <td>bt-lr</td> </tr> </table>

Використання CSS властивості writing-mode:

всі елементи

Додаткові відомості про CSS властивість writing-mode:

Internet Explorer 6.0 підтримує лише значення lr-tb і tb-rl. Internet Explorer 7.0 підтримує значення lr-tb, rl-tb, tb-rl, bt-rl.