right

Опис CSS властивості right:

Як значення приймаються будь-які одиниці довжини, прийняті в CSS - наприклад, пікселі (px), дюйми (in), пункти (pt) та ін Значення параметра right може бути і негативним, в цьому випадку можливі накладення різних елементів один на одного. При завданні значення у відсотках, положення елемента обчислюється в залежності від ширини батьківського елементу. Аргумент auto не змінює положення елемента.

Синтаксис CSS властивості right:

right: значення | проценти | auto

Аргументи CSS властивості right:

Як значення приймаються будь-які одиниці довжини, прийняті в CSS - наприклад, пікселі (px), дюйми (in), пункти (pt) та ін Значення параметра right може бути і негативним, в цьому випадку можливі накладення різних елементів один на одного. При завданні значення у відсотках, положення елемента обчислюється в залежності від ширини батьківського елементу. Аргумент auto не змінює положення елемента.

Значення по замовчуванні CSS властивості right:

auto

Наслідування CSS властивості right:

не наслідується

Приклад використання CSS властивості right:

.right { right: 20px; width:200px; }

Використання CSS властивості right:

всі елементи