top

Опис CSS властивості top:

Для позиційований елемента визначає відстань від верхнього краю батьківського елементу, не включаючи відступ, поле і ширину рамки, до верхнього краю дочірнього елемента. Відлік координат залежить від значення параметра position. Якщо його аргумент дорівнює absolute, як батька виступає вікно браузера і положення елемента визначається від його лівого краю. У випадку значення relative, значення left відраховується від лівого краю батьків.

Синтаксис CSS властивості top:

top: значення | проценти | auto

Аргументи CSS властивості top:

Як значення приймаються будь-які одиниці довжини, прийняті в CSS - наприклад, пікселі (px), дюйми (in), пункти (pt) та ін Значення параметра top може бути і негативним, в цьому випадку можливі накладення різних елементів один на одного. При завданні значення у відсотках, положення елемента обчислюється залежно від висоти батьківського елементу. Аргумент auto не змінює положення елемента.

Значення по замовчуванні CSS властивості top:

auto

Наслідування CSS властивості top:

не наслідується

Приклад використання CSS властивості top:

.menu { top: 50px; }

Використання CSS властивості top:

всі елементи

Об'єктна модель CSS властивості top:

[window.]document.getElementById("elementID").style.top