border-right-width

Опис CSS властивості border-right-width:

Встановлює товщину кордону правого боку елемента.

Синтаксис CSS властивості border-right-width:

border-right-width: thin | medium | thick | значенння

Аргументи CSS властивості border-right-width:

Три змінні - thin, medium і thick задають товщину кордону. Для більш точного значення, товщину можна вказувати в пікселях або інших одиницях.

Значення по замовчуванні CSS властивості border-right-width:

medium (IE); 0 (NN).

Наслідування CSS властивості border-right-width:

не наслідується

Приклад використання CSS властивості border-right-width:

H1 { border-right-width: 2px }

Використання CSS властивості border-right-width:

всі елементи

Об'єктна модель CSS властивості border-right-width:

[window.]document.getElementById("elementID").style.borderRightWidth

Додаткові відомості про CSS властивість border-right-width:

Якщо стиль кордону не встановлений за допомогою параметра border-style, Netscape 4.x все одно створює видимі кордону. При установці стилю кордону, вони отрісовиваются не на всіх сторонах. Internet Explorer 4 / 5 правильно працює для блокових елементів, але вбудовані елементи ігнорує повністю.