list-style-image

Опис CSS властивості list-style-image:

Встановлює адресу зображення, яке служить в якості маркера списку. Цей атрибут успадковується, тому для окремих елементів списку для відновлення маркера використовується значення none.

Синтаксис CSS властивості list-style-image:

list-style-image: none | url(шлях до файлу)

Аргументи CSS властивості list-style-image:

Як значення використовується відносний або абсолютний шлях до графічного файлу. Аргумент none скасовує зображення в якості маркера для батьківського елементу.

Значення по замовчуванні CSS властивості list-style-image:

none

Наслідування CSS властивості list-style-image:

наслідується

Приклад використання CSS властивості list-style-image:

<ul style="list-style-image: url('check.gif')"> <li>Tекст1</li> <li>Tекст2</li> <li style="list-style-image: none">Tекст3</li> <li>Tекст4</li> </ul>

Використання CSS властивості list-style-image:

До тегів DD, DT, LI, OL і UL, а також до всіх елементів, у яких вказано властивість стилю display: list-item.

Об'єктна модель CSS властивості list-style-image:

[window.]document.getElementById("elementID").style.listStyleImage