list-style-type

Опис CSS властивості list-style-type:

Змінює вид маркера для кожного елемента списку. Цей атрибут використовується тільки в разі, коли значення властивості list-style-image встановлено як none. Маркери розрізняються для маркірованого списку (тег UL) і нумерованого (тег OL).

Синтаксис CSS властивості list-style-type:

list-style-type: disc | circle | square | decimal | lower-roman | upper-roman | lower-alpha | upper-alpha | none

Аргументи CSS властивості list-style-type:

Для маркованого списку використовуються аргументи circle, disc, square. Для нумерованого списку: decimal, lower-alpha, lower-roman, upper-alpha, upper-roman. Аргумент none встановлює тип маркера, як у батьківського елементу.

Значення по замовчуванні CSS властивості list-style-type:

disc (для UL); decimal (для OL).

Наслідування CSS властивості list-style-type:

наслідується

Приклад використання CSS властивості list-style-type:

<ul style="list-style-type: square"> <li>Tекст1</li> <li>Tекст2</li> <li>Tекст3</li> <li>Tекст4</li> </ul>

Використання CSS властивості list-style-type:

До тегів DD, DT, LI, OL і UL, а також до всіх елементів, у яких вказано властивість стилю display: list-item.

Об'єктна модель CSS властивості list-style-type:

[window.]document.getElementById("elementID").style.listStyleType

Додаткові відомості про CSS властивість list-style-type:

Якщо задані відступи параметрами margin або padding та встановлено значення list-style-type: none, браузер Netscape 4.x, незважаючи на це, показує маркери.