WEB-програмування (4 курс HTML)

Лекція 11. ТАБЛИЦІ

Табличні теги мови HTML дозволяють подавати дані у зручній для сприйняття формі.

Лекція 12. ФРЕЙМИ

Фрейми (Frames - кадри) надають користувачеві можливість поділяти екран на дві або більше незалежних динамічних або статичних частини.

Лекція 13. ФОРМИ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ВІД КОРИСТУВАЧА

Одним із способів привернення уваги до Web-сторінок є введення до них елементів інтерактивності, які передбачають обмін інформацією між користувачем і сервером.

Лекція 14. СТИЛІ

Стиль HTML – це набір характеристик шрифту, символів і абзацу, застосованих до певної частини документа.

Лекція 15

ДОДАТОК 1

ТАБЛИЦЯ ОСНОВНИХ ТЕГІВ МОВИ

Страницы